Danışma Kurulu  


Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir. Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.


  ASİL ÜYELER  BAYRAM DOGAN
Bayram DOĞAN 

Gümrük Müşaviri

ZİHNİ YESİLYURT
Zihni YEŞİLYURT 

Gümrük Müşaviri

MUSTAFATAYLAN
Turgay DAVAZ

Gümrük Müşaviri

İLHANOZGUL
Mustafa TAYLAN

Gümrük Müşaviri

TURGAYGUMUSYAZICI
Kazım Ercan OZAN

Gümrük Müşaviri


TURGAYGUMUSYAZICIRamazan SAK

Gümrük Müş. Yrd.  YEDEK ÜYELER  ERDOGAN MUHSİN GÖNENC
Hasan Fehmi KONAL

Gümrük Müşaviri


yasin-uyanYasin UYAN 

Gümrük Müşaviri


KASIMDEMİRErdoğan Muhsin GÖNENÇ

Gümrük Müşaviri


yasin-uyanTuncer DEMİRTEKİN

Gümrük Müşaviri


CEMKİNESFerhat ÖZEREN 

Gümrük Müşaviri


CEMKİNESİlkay SÜL

Gümrük Müş. Yrd.TABİİ ÜYELER
Asım BARLIN

Gümrük Müşaviri
M.Tevfik MİRZA

Gümrük Müşaviri
Esen SİNAL

Gümrük Müşaviri


MUSTAFA ESEN YAGCIEsen YAĞCI

Gümrük Müşaviri


CİHANGİRONGERA. Cihangir ONGER

Gümrük Müşaviri
Turhan GÜNDÜZ

Gümrük Müşaviri  DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ  
MADDE 36 – Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuşDernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir.

Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.