Danışma Kurulu  

Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir. Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.

  ASİL ÜYELER  

BAYRAM DOGAN
Bayram DOĞAN 
Gümrük Müşaviri
ZİHNİ YESİLYURT
Zihni YEŞİLYURT 
Gümrük Müşaviri
MUSTAFATAYLAN
Turgay DAVAZ
Gümrük Müşaviri
İLHANOZGUL
Mustafa TAYLAN
Gümrük Müşaviri
TURGAYGUMUSYAZICI
Kazım Ercan OZAN
Gümrük Müşaviri
TURGAYGUMUSYAZICIRamazan SAK
Gümrük Müş. Yrd.

  YEDEK ÜYELER  

ERDOGAN MUHSİN GÖNENC
Hasan Fehmi KONAL
Gümrük Müşaviri

yasin-uyan

Yasin UYAN 
Gümrük Müşaviri

KASIMDEMİR

Erdoğan Muhsin GÖNENÇ
Gümrük Müşaviri

yasin-uyan

Tuncer DEMİRTEKİN
Gümrük Müşaviri

CEMKİNES

Ferhat ÖZEREN 
Gümrük Müşaviri

CEMKİNES

İlkay SÜL
Gümrük Müş. Yrd.

TABİİ ÜYELER

Asım BARLIN
Gümrük Müşaviri

M.Tevfik MİRZA
Gümrük Müşaviri

Esen SİNAL
Gümrük Müşaviri

MUSTAFA ESEN YAGCI

Esen YAĞCI
Gümrük Müşaviri

CİHANGİRONGER

A. Cihangir ONGER
Gümrük Müşaviri

Turhan GÜNDÜZ
Gümrük Müşaviri

  DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ  

MADDE 36 – Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş

Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir.
Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.