Disiplin Kurulu  Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.


  ASİL ÜYELER  
Başkan - Özdemir MERDİVANLI

              Gümrük Müşaviri


Başkan Vekili - Haluk GÜVENER

            Gümrük Müşaviri


Kurul Sekreteri - Hakan KAYA

            Gümrük Müşaviri


Şefik ÜSTÜNDAĞ

Gümrük Müşaviri
İzzet Haluk DAĞLIOĞLU

Gümrük Müş. Yrd.


 
  YEDEK ÜYELER  
Hakkı YILDIZ

Gümrük Müşaviri


Cemal ÇELEBİ

Gümrük Müşaviri


Oktay YELDAN 

Gümrük Müşaviri


Zafer ŞEKER 

Gümrük Müşaviri

 


Güven ÖZTÜRK 

Gümrük Müş. Yrd.


 
  DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ  
MADDE 33 – Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.
  DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
MADDE 34 – Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.