Disiplin Kurulu  

Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

  ASİL ÜYELER  

Başkan - Özdemir MERDİVANLI
              Gümrük Müşaviri
Başkan Vekili - Haluk GÜVENER
            Gümrük Müşaviri
Kurul Sekreteri - Hakan KAYA
            Gümrük Müşaviri
Şefik ÜSTÜNDAĞ
Gümrük Müşaviri
İzzet Haluk DAĞLIOĞLU
Gümrük Müş. Yrd.

 

  YEDEK ÜYELER  

Hakkı YILDIZ
Gümrük Müşaviri
Cemal ÇELEBİ
Gümrük Müşaviri
Oktay YELDAN 
Gümrük Müşaviri
Zafer ŞEKER 
Gümrük Müşaviri
 
Güven ÖZTÜRK 
Gümrük Müş. Yrd.

 

  DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ  

MADDE 33 – Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

  DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

MADDE 34 – Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.