Disiplin Kurulu  

Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

  ASİL ÜYELER  

Özdemir MERDİVANLI
Gümrük Müşaviri
M. Cüneyt SOLAK
Gümrük Müşaviri
Murat TÜRKÖZ
Gümrük Müşaviri
ŞEFİK ÜSTÜNDAĞ
Gümrük Müşaviri
Osan BAŞTA
Gümrük Müş. Yrd.

  YEDEK ÜYELER  

Oktay YELDAN
Gümrük Müşaviri
Erhan AKPINAR
Gümrük Müşaviri
İsmail AĞCA
Gümrük Müşaviri
Hakkı YILDIZ
Gümrük Müşaviri
H. Hüseyin ERCAN
Gümrük Müş. Yrd.

  DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ  

MADDE 33 – Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

  DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

MADDE 34 – Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.