İTO Gümrük Müşavirleri Komitesi  

İTO Gümrük Müşavirleri Komitesi, İstanbul Ticaret Odasının mesleki uzmanlık organıdır. 81 meslek grubu altında toplanan üyeler, her dört yılda bir, kendilerini temsil edecek Meslek Komiteleri üyelerini, yargı gözetiminde seçerler. Meslek Komiteleri İTO’ya kayıtlı üye sayısına göre, 5 kişiden oluşur

 

 

Bayram DOĞAN
Komite Başkanı

Nizamettin AĞAR
Komite Başkan Yrd.

Serdar KESKİN
Komite Üyesi - Meclis Üyesi

Metin KORKMAZ
Komite Üyesi - Meclis Üyesi

Murat ŞEKER
Komite Üyesi

 

 

 

 


 

 

Yedek Üyeler;
 

Turgay ÖZEREN

Servet KARTAL

Selçuk SÜRAL

Muhammet Ali ÖZ

Arif DOĞAN

 
 
 
 
 
 

 

Meslek Komiteleri’nin Görevleri:

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere İTO yönetim kuruluna teklifte bulunurlar.

Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verirler. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yaparak istemi cevaplandırırlar.