İTO Gümrük Müşavirleri Komitesi  

İTO Gümrük Müşavirleri Komitesi, İstanbul Ticaret Odasının mesleki uzmanlık organıdır. 81 meslek grubu altında toplanan üyeler, her dört yılda bir, kendilerini temsil edecek Meslek Komiteleri üyelerini, yargı gözetiminde seçerler. Meslek Komiteleri İTO’ya kayıtlı üye sayısına göre, 5 kişiden oluşur

 

Giray YALÇINKAYA
Komite Başkanı

Bayram DOĞAN
Komite Üyesi

Mehmet Metin KORKMAZ
Komite Üyesi – Meclis Üyesi

Serdar KESKİN
Komite Üyesi – Meclis Üyesi

Selçuk SÜRAL
Komite Üyesi

 

Meslek Komiteleri’nin Görevleri:

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere İTO yönetim kuruluna teklifte bulunurlar.
Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verirler. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yaparak istemi cevaplandırırlar.