Kalite Politikamız, Kalite hedeflerimiz, Kalite El Kitabı  

KALİTE POLİTİKAMIZ

*  Kanun, ilgili mevzuat ve tüzüğümüz ile derneğimize verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, üyelerinin memnuniyetini ön planda tutarak, objektiflik ve güvenilirlik anlayışıyla en etkin şekilde hizmet vermek ve olabilecek en iyi hizmeti sağlamak için, sürekli arayışlar içinde bulunmak,

*  Üyelerle işbirliği yaparak en üst düzeyde müşteri memnuniyeti,

*  Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik,

*  Konusunda ulusal ve uluslararası alanda öncülük ve liderlik,

* Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,

*  Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,

*  Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda üyelerimizle yönetimi paylaşmak,

*  Meslek mensuplarının yaşadığı sorunların kaynağını tespit etmek ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek, ve meslek mensuplarının işlerini kolaylaştıracak projeler hazırlamak,

*  Meslek mensuplarına öncülük ederek örnek bir sivil toplum örgütü ve meslek grubu oluşturmak,

*  Meslek mensuplarını küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek,

*  Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,

*  Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,

*  Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,

*  Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek.

KALİTE EL KİTABI

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, 19 Haziran 1927 tarihinde 1093 Sayılı Kanunla yetkilendirilen ve halen yürürlükte bulunan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu`nun geçici 6 ncı maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür

aşağıdaki linki tıklayarak kalite el kitabını indirebilir/Okuyabilirsiniz.....

  Foto Galeri

  Dökümanlar