Uluslararası Üyeliklerimiz  


IFCBA ÜYELİĞİMİZ


ifcbaInternational Federetion of Customs Brokers Associations – (Gümrük Komisyoncuları Dernekleri Uluslararası Federasyonu)IFCBA, gümrük profesyonellerinin dünya çapındaki çıkarlarını korumak üzere 1990’da kurulmuştur.Gümrük müşavirlerinin ulusal örgütlerini uluslararası planda bir araya getirip, gümrük idareleri ve diğer düzenleyici otoriteler nezdinde tanınırlığını sağlamakla birlikte IFCBA ’in üç temel amacı bulunmaktadır:
 1. Meslek mensupları arasında uluslararası seviyede işbirliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak,

 2. Ulusal mesleki birlikleri etkileyen konular hakkında düşünce oluşturulmasını ve fikir alışverişini kolaylaştırmak,

 3. IFCBA ’in amaçlarına benzer yada yakın amaçlara sahip örgüt, topluluk ve birliklerle bir araya gelmekIFCBA iki yılda bir Dünya konferansı düzenlemektedir. Bu uluslararası konferanslarda yakın işbirlikleri oluşturulmaktadır. Örgütün Sekreteryası Ottawa’da bulunmakta ve Kanada Gümrük Komisyoncuları Topluluğu tarafından yürütülmektedir. IFCBA ’in mülkü ve idaresi bir başkan ve her bir üye organizasyondan iki kişiden müteşekkil Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Birliğin memurları bir Başkan, içlerinden biri Mali İşler Sorumlusu olarak Yönetim Kurulu tarafından atanan beş yönetici,bir mevcut eski Başkan ve bir sekreter ve yönetim kurulu kararı ile tayin edilen yönetim kurulu memurlarından oluşur. Üyelerin yıllık toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Direktörler kendi aralarından bir Başkan ve managing director seçer ve atarlar.IFCBA , FIATA, ASAPRA (İspanyolca Konuşan Gümrük Komisyoncuları Federasyonu) ve CONFIAD ile mutabakat belgesine (memoranda of understanding) sahiptir. Aynı şekilde Dünya Gümrük Örgütü ile de yakın ilişkilere sahiptir.İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği , IFCBA’ya (International Federetion of Customs Brokers Associations/Gümrük Komisyoncuları Dernekleri Uluslararası Federasyonu) 2006 Kasım ayında üye olmuştur. 2007 yılı Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde gerçekleştirilen IFCBA Yönetim Kurulu toplantısında, 2 yılda bir yapılan Dünya Konferansı için,  Macaristan (Budapeşte ve Eger şehirleri) ile İstanbul’un aday olmuş, 2008 Dünya Konferansının İstanbulda yapılması karar verilmiştir.Derneğimizin ev sahipliğinde 9-10-11 Haziran 2008 tarihlerinde İstanbul Swiss Otel’de 2008 Dünya konferansı gerçekleştirildi. Konferansa, IFCBA üyesi ülkelerin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Dünya Gümrük Örgütü Yöneticileri, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Temsilcileri, bu sektörle alakalı uluslararası organizasyonların ve dünya şirketlerinin yetkilileri katıldı.  Angola, Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Japonya, Kore, Meksika, Yeni Zelanda ve ABD’den gelen 100 yabancı delege, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri ve dernek üyeleri Dünya Konferansını izledi.Dünyanın dört bir tarafından İstanbul’a gelen, küresel ticaretin aktörleri ve küresel ticarete aracılık yapan dünya gümrük müşavirleri temsilcilerinden oluşan IFCBA Konferans delegeleri, üç gün boyunca gelişen ve globalleşen dünya ticaretinin en büyük sorunlarından olan terörizm, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, taklit ürünlerle mücadele gibi güncel konularda fikir alışverişi yaptı. Gümrük Müsteşarlığı mensuplarının ve gümrük müşavirlerinin önemli problemlerinin de ele alındığı Konferansta, Avrupa Birliği’nde ve Dünya’da Yetkilendirilmiş Yükümlü, Modernize Gümrük Kodu, Dünya’da ve Türkiye’de basit ve güvenli ticaret, en son sınır güvenlik yasalarının içeriği ve IFCBA’e üye olan ülkelerle iş ağlarını geliştirme imkanları tartışıldı.Üye Ülkeler
 1. Angola,

 2. Japonya,

 3. Nijerya,

 4. Arjantin,

 5. Kazakistan,

 6. Filipinler,

 7. Avustralya,

 8. Kore,

 9. Polonya,

 10. Kanada,

 11. Mauritius,

 12. Portekiz,

 13. Çin,

 14. Meksika,

 15. Rusya Federasyonu,

 16. Yunanistan,

 17. Moldova,

 18. İspanya,

 19. Macaristan,

 20. Moğolistan,

 21. Srilanka,

 22. Hindistan,

 23. Myanmar,

 24. Türkiye,

 25. İsrail,

 26. Nepal,

 27. Uruguay,

 28. Jamaika,

 29. Yeni Zelanda,

 30. Amerika Birleşik DevletleriIFCBA RESMİ SİTESİNİ ZİYARET ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ  


CONFIAD


confiadGümrük Komisyoncuları Uluslararası KonfederasyonuCONFIAD (Uluslararası Gümrük Müşavirleri Konfederasyonu) 1982 yılında Venedik’te, Güney Avrupa’nın 4 örgütü, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’ın mesleğin uluslararası planda haklarını savunmak ve temsil etmek amacıyla bir araya gelmesiyle kuruldu.1986 yılında Portekiz ve İspanya’nın AB üyesi olması ve 1993 yılında tamamlanması planlanan kağıtsız ve sınırsız bir İç Pazar öngören “Beyaz Kitap”’ın yayınlanmasıyla gümrük alanında çalışan profesyoneller için yeni bir mücadele alanı doğmuş oldu. CONFIAD’ın tarihi ile Avrupa Komisyonu’nun stratejileri arasında bir bağlantı kurmak her zaman mümkündür:
 1. 1982-1985, CONFIAD İnisiyatifinin geliştirilmesi: Gümrük komisyoncusu kimliğinin korunması ve kuruluşun aktivitelerinin bu alanda yoğunlaştırılması.

 2. 1985-1993, İç Pazar’a hazırlık: 1985 yılında Fransa’nın da kulübe katılmasıyla Avrupa çapındaki temsiliyet imkanı daha da arttı. Beyaz Kitap neticesinde oluşturulacak sınırsız (borderless) ve kağıtsız (paperless) ortama hazırlık olarak CONFIAD’ın önünde iki önemli görev vardı: üyelerini neler olacağı konusunda bilgilendirmek ve sürecin olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri konusunda Komisyon’u ikna etmek. Aynı dönemde başka konular da gündemdeydi: Tek İdari Belge (Single Administrative Document) ve Topluluk Transit Sistemi (the Community Transit). Aynı dönemde AB Gümrük Danışma Komitesi’nde elde edilen 3 sandalye de kuruluşun etkin lobi çalışmalarının sonuçları olarak yorumlanmalıdır.

 3. 1993-2004: İç Pazar’ın sonuçları, AB genişlemesine hazırlık: Bu dönemde AB üyesi kimi ülkelerin katılımıyla Confiad da genişledi ve temsil gücünü artırdı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Komite ile Dünya Gümrük  Örgütü’nde istişari bir statünün kazanılması ile temsil imkanı daha da genişledi.

 4. 2004 sonrası: AB Genişlemesi sonrası ve AB Gümrük Kodu’nun modernizasyonu. Bu dönemde ise yeni genişleme dalgası ile birlikte AB’ye yeni üye olan ülkelerin bir kısmının da kuruluşa katılmasıyla etkinlik coğrafi alan itibariyle de genişledi. 15 üyeye ulaşıldı.2003 yılında İGMD önce gözlemci üye statüsüyle çalışmalara başladı, ardından da tam üye oldu. Böylece CONFİAD çalışmaları gümrük alanında önemli birikim ve tecrübeye sahip, aynı zamanda da tarihi seksen yıl öncesine dayanan bir kurumun katılımıyla daha da etkinlik kazandı.İGMD de içinde olmak üzere tüm CONFIAD üyeleri Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Dünya Gümrük Örgütü nezdindeki sürekli girişimleriyle kıtalararası bir coğrafyada mesleğin çıkarlarını savunmaktadır.CONFIAD’IN ÜYELERİ
 1. Rusya: National Customs Brokers Association

 2. Litvanya: Latvian Customs Brokers Association

 3. Letonya: Lithuanian Association of Customs Brokers

 4. Polonya: Polish Customs, Freight Forwarding and Logistics Chamber

 5. Ukrayna: Customs Brokers Association of Ukraine

 6. Bulgaristan: Bulgarian Union for Customs and Foreign Trade Services

 7. Yunanistan: Greek Federation of Customs Brokers Association

 8. Türkiye: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

 9. Güney Kıbrıs: Cyprus Clearing and Forwarding Agents Association

 10. Malta: General Retailers & Traders Union

 11. İtalya: Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali

 12. Fransa: Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France

 13. İspanya: Consejo General de los Colegios de Agentes de Aduana de Espana

 14. 14- Portekiz: Camara dos Despachantes Oficiais

 15. Moldova: Association of Customs Brokers of the Republic of MoldovaCONFIAD RESMİ SİTESİNİ ZİYARET ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ