YGM Komitesi  

Başkan
Yusuf ÖLÇEN

Başkan Vekili
Mehmet Memiş YILMAZER

Komite Sekreteri Mehmet ARIKAN

Ali KAPLAN

Cafer GARİP

Ercan GÜLHAN

Göksu İLDAN

Gülseren ÖZÇELİK

Haki DEMİRTAŞ

Hükmü YAKUT

Hüseyin Adnan ÜKE

Hüseyin SUALP

İhsan TAFRA

Kamil Erdinç KURTSOY

Kerim YILMAZ

Mustafa GÜVEN

Mustafa Yalçın KIZILKOR

Mükerrem HASÖZDEMİR

Naci AKKAYA

Nazım BİLİCAN

Öner GÜL

Ruhen ÖZBEK

Satı AY

Şevket EĞİN

Ümit ERZURUM

     

Yusuf EROL

Zeki Oğuz GÜVELİ