YGM Komitesi  

Ali KAPLAN

Cafer GARİP
 

Ercan GÜLHAN
 

Göksu İLDAN
 

Gülseren ÖZÇELİK


 


 
 

Haki DEMİRTAŞ

Hükmü YAKUT

 

Hüseyin Adnan ÜKE
 

Hüseyin SUALP

 

İhsan TAFRA


 

 

Kamil Erdinç KURTSOY

 

Mustafa Yalçın KIZILKOR

 

Ruhen ÖZBEK
 

Yusuf ÖLÇEN

Satı AY
 

Zeki Oğuz GÜVELİ

 

Şevket EĞİN


 

Ümit ERZURUM


 

 


 


 
 

Mükerrem HASÖZDEMİR


 

Naci AKKAYA


 

Nazım BİLİCAN
 

Öner GÜL


 

Yusuf EROL


 
 

 

 

Kerim YILMAZ


 

Mehmet ARIKAN


 

Mehmet Memiş YILMAZER


 

Mustafa GÜVEN