YGM Komitesi  Başkan - Yusuf ÖLÇEN

Başkan V.-Mehmet Memiş YILMAZER

 

Sekreter - Mehmet ARIKAN

 

Ali KAPLAN

 

Cafer GARİP

 


 


 Ercan GÜLHAN

Göksu İLDAN 

Gülseren ÖZÇELİK

 

Haki DEMİRTAŞ 

Hükmü YAKUT

 
 Hüseyin Adnan ÜKE 

Mustafa GÜVEN 

Öner GÜL

 

Yusuf EROL

Ruhen ÖZBEK

 

Zeki Oğuz GÜVELİ 

Satı AY

 

Şevket EĞİN

 

 

 


 


 


Mustafa Yalçın KIZILKOR

 

Mükerrem HASÖZDEMİR

 

Naci AKKAYA

 

Nazım BİLİCAN 

Ümit ERZURUM


 


 
  

Hüseyin SUALP

 

İhsan TAFRA

 

Kamil Erdinç KURTSOY

 

Kerim YILMAZ