Yönetim Kurulu  

Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.

  ASİL ÜYELER  

       
   
                         BAŞKAN     
                     Serdar KESKİN     
                     Gümrük Müşaviri   
   
 
                   BAŞKAN VEKİLİ
                 Rıdvan HALİLOĞLU
                   Gümrük Müşaviri
 
                   BAŞKAN VEKİLİ
                   Nizamettin AĞAR
                   Gümrük Müşaviri
 
 
GENEL SEKRETER
Mustafa SEZEN
Gümrük Müşaviri
SAYMAN ÜYE
Osman KARATAY
Gümrük Müşaviri
VEZNEDAR ÜYE
Zeynel TUTAR
Gümrük Müş. Yrd.
 
Çiğdem AĞDAĞ         
Gümrük Müşaviri             
Atakan ÖRNAL
Gümrük Müşaviri
Mustafa AKBAĞ
Gümrük Müşaviri
Hasan Hüseyin ERCAN
Gümrük Müş. Yrd.
Alper GÜNER
Gümrük Müş. Yrd.

  YEDEK ÜYELER  

Cem IŞIM
Gümrük Müşaviri
Servet KARTAL
Gümrük Müşaviri
Yavuz ŞEKEROĞLU
Gümrük Müşaviri
Murat BÜLBÜL
Gümrük Müşaviri
Murat ŞAHİN
Gümrük Müşaviri
Serkan DÜZMEKİK
Gümrük Müşaviri
Semih ERCAN
Gümrük Müşaviri
Şeref GÜVENÇ
Gümrük Müşaviri
Kazım ADIGÜZEL
Gümrük Müş. Yrd.
 
Elif Pelin (DEMİR) ERKURT
Gümrük Müş. Yrd.

 

 
 
 

Ahmet OĞUZ
Gümrük Müş. Yrd.