Yönetim Kurulu  

Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.

  ASİL ÜYELER  

       
   
BAŞKAN
Serdar KESKİN
Gümrük Müşaviri
   
 
BAŞKAN VEKİLİ
Bülent ŞENTÜRK
Gümrük Müşaviri
 
BAŞKAN VEKİLİ
Ersel YÜKSEK
Gümrük Müşaviri
 
 
GENEL SEKRETER
Ziya AKGÜN
Gümrük Müşaviri
SAYMAN ÜYE
Mustafa SEZEN
Gümrük Müşaviri
VEZNEDAR ÜYE
Zeynel TUTAR
Gümrük Müş. Yrd.
 
Nizamettin AĞAR
Gümrük Müşaviri
Hasan Bülent ONARAN
Gümrük Müşaviri
Osman KARATAY
Gümrük Müşaviri
Kazım ADIGÜZEL 
Gümrük Müş. Yrd.
 
 

  YEDEK ÜYELER  

Çiğdem AĞDAĞ
Gümrük Müşaviri
Cem IŞIM
Gümrük Müşaviri
Servet KARTAL
Gümrük Müşaviri
Bülent ÇALIŞ
Gümrük Müşaviri
Emre ALAN
Gümrük Müşaviri
Yavuz ŞEKEROĞLU
Gümrük Müşaviri
Turgay ÖZEREN
Gümrük Müşaviri
Ayşe ERDOĞAN
Gümrük Müşaviri