09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete  

09 Ağustos 2019 / Cuma | Görüntülenme : 247

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

YÖNETMELİKLER

— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
 
TEBLİĞ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

  Sosyal Medya