2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Yayımlandı  

07 Temmuz 2014 / Pazartesi | Görüntülenme : 1951

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Yayımlandı

Bu güne kadar konuya ilişkin işlemler Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile anılan Yönetmeliğin 8 no.lu eki, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:1) ile 2009/73, 2011/48 ve 2012/21 sayılı Genelgelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yürütüldü.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilen olaylardan konuya ilişkin gerek gümrük idaresince gerekse de yükümlülerce sıkıntılar yaşandığı tespit edilerek, hangi royalti ödemelerinin gümrük kıymetine ilave edileceği, söz konusu ödemelerin hesaplanması, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulması durumunda beyanın yapılma usulleri, gümrük idaresine beyan edilmesi gereken ücretlerin sadece KDV’ye tabi olması ve buna ilişkin KDV'nin vergi dairesine ödenmesi durumunda yapılacak işlemler konularında uygulamanın netleştirilmesi ve yeni açıklamalar yapılması ihtiyacı doğdu.
 
Yapılan düzenleme ile ilgili mevzuat birleştirilmiş, gerekli görülenler güncellenmiş ve uygulamanın daha anlaşılır ve standartlaştırılması yönünde açıklamalar yapılarak, Dünya Gümrük Örgütü, Gümrük Kıymeti Teknik Komitesinin royalti veya lisans ücretlerinin değerlendirilmesine ilişkin Tavsiye Kararlarının bu konudaki verilecek kararlarda göz önünde bulundurulması amaçlandı.


http://www.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/2-seri-nolu-gumruk-genel-tebligi-gumruk-kiymeti-yayimlandi

  Sosyal Medya