2013 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Kararları  

08 Nisan 2014 / Salı | Görüntülenme : 2133

2013 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Kararları

  

  

  

  


  • Yönetim Kurulumuzun,2013  takvim yılına ait dönemi kapsayan  idari ve mali faaliyetleri  ibra edilmiştir.

  • Aynı dönem itibarıyla, Denetleme Kurulumuz da Genel Kurulumuzca  ibra edilmiştir.


2015 takvim yılı itibarı ile geçerli olmak üzere;  • Gümrük Müşaviri üye giriş aidatlarının 1000TLGümrük Müşavir Yardımcısı üye giriş aidatları 400TL olarak belirlenmiştir.

  • Gümrük Müşaviri yıllık üye aidatının 500TL, Gümrük Müşavir Yardımcısı yıllık üye aidatının ise 100TL olarak belirlenmiştir.

  • Derneğimize üye olup, ancak  Dernek sicil kayıtlarına göre mesleki faaliyetini yürütmeyen üyelerin faaliyetlerini yürütmedikleri yıllarına ait aidat borçları 31.12.2013 tarihinden geriye doğru kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle müracaatları halinde kaldırılmasına  karar verilmiştir. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

  • Ebediyete intikal etmiş ancak geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelerimizin bir kereye mahsus olmak üzere geçmişe dönük olarak aidat borçlarının kaldırılmasına karar verilmiştir. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

  • 2015 takvim yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarife ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin hazırlanması, uygulama esaslarının belirlenmesi ve T.C Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının onayına sunulması için  Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

  • 2014 Yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisi verilmiştir.


Olağan Mali Genel Kurulumuzda alınan kararların hayırlı olması dileğiyle bilgilerinize sunar, Genel Kurulumuza katılan ve Yönetim Kurulumuzdan teveccühlerini esirgemeyen değerli üyelerimize, teşekkürlerimizi sunarız.


Saygılarımızla,


İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği


Yönetim Kurulu

  Sosyal Medya