2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar  

04 Nisan 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 984

2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi  Kararına Ek Karar

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi  Kararına Ek Karar" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıda;

2017/10926 sayılı BKK kapsamında uygulanan ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin olarak;

Ek Mali Yükümlülüğün tahsilinde İthalat Rejimi kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak,

- Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki farkın

- Bangladeş ve Kamboçya için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile EAGÜ gümrük vergisi arasındaki farkın

- Pakistan için ise ülkemiz DÜ gümrük vergisinin ek mali yükümlülük olarak tahsil edilmesi,

Ayrıca 2018 yılı itibariyle GTS kapsamından çıkarılan ülkelerle ilgili olarak ise ;
2017/11168 sayılı BKK’da yer alan geçici madde hükmü; Karar ile gümrük vergisi yükselen eşyayı konu almakta, dolayısıyla gümrük vergisinde doğrudan bir artış veya GTS kapsamından çıkarılarak gümrük vergisinde dolaylı bir artış yapılmış bir eşyanın da geçici maddede belirtilen şartları taşıması halinde, ithalatçı lehine olan hüküm dikkate alınarak, söz konusu BKK ile yürürlüğe konulan yüksek olan vergi yerine Kararın yayımından önce uygulanan düşük verginin tahsil edilmesi gerektiği,
 
İfade edilmektedir.

  Sosyal Medya