2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygulanmasında Yaşanan Aksaklıklar  

27 Mart 2018 / Salı | Görüntülenme : 1096

2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygulanmasında Yaşanan Aksaklıklar

Beş Gümrük Müşavir Derneğinin Ekonomi Bakanlığı'na muhatap 06.03.2018 tarih ve "2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygulanmasında Yaşanan Aksaklıklar" konulu yazıları ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Sosyal Medya