2017 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması  

08 Mayıs 2018 / Salı | Görüntülenme : 2110

2017 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması

Değerli Üyelerimiz, 
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün “2017 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması” konulu yazılarında, 19.02.2018-02.03.2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan Gümrük Müşavirliği sözlü sınavını kazanan adayların listesi ve izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin adayların dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir.
 
Gümrük Müşaviri sözlü sınavını kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iki takım halinde düzenleyerek ekte gönderilen dilekçe ile Derneğimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

 

Adayların dosyalarında yer alması gereken belgeler;

  1. Dilekçe,
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  3. Okul mezuniyetine ilişkin diploma Fotokopisi,
  4. TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,
  5. SGK'ndan alınmış sigortalının tüm çalıştığı işyerlerine ilişkin işyeri ünvanı, sicil numarasını, işe giriş ve işten ayrılışını, toplam pirim gün sayısını içeren resmi yazı,
  6. SGK'ndan alınacak tüm çalıştığı işyerlerini içeren tasdikli "Hizmet Dökümü".
  7. SGK'dan alınmış İşyeri Ünvan Listesini gösteren belge. 

 

  Sosyal Medya