2018/5 Sayılı Genelge - Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Aynıyet Tespiti (2013/15 sayılı Genelgede Değişiklik)  

26 Şubat 2018 / Pazartesi | Görüntülenme : 832

2018/5 Sayılı Genelge - Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Aynıyet Tespiti (2013/15 sayılı Genelgede Değişiklik)

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018/5 Sayılı Genelge - Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Aynıyet Tespiti (2013/15 sayılı Genelgede Değişiklik) ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

  Sosyal Medya