2018 Gümrük Müşaviri Yardımcılığı Sınavını Kazananların Hazırlayacağı Belgeler Hakkında  

27 Şubat 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 1981

2018 Gümrük Müşaviri Yardımcılığı Sınavını Kazananların Hazırlayacağı Belgeler Hakkında

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Derneğimize muhatap yazısında 2018 yılı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını kazanan adayların, izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iki takım halinde düzenleyerek Derneğimize 15.03.2019 tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Sınavda aldığı puana ilişkin belge,
  • Okul mezuniyetine ilişkin noter onaylı diploma örneği,
  • Resmi Kuramlara verilmek üzere TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
  • SGK’ndan alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerini içeren belge (SGK’ya dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.)
  • SGK’ndan alınmış sigortalı hizmet süresini gösterir belge. (SGK’ya dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.)
  • SGK’ndan alınmış İşyeri Unvan Listesi (SGK’ya dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.)

  Sosyal Medya