2019 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması Hakkında  

21 Haziran 2019 / Cuma | Görüntülenme : 2071

2019 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması Hakkında

Değerli Üyelerimiz, 

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün “2019 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması” konulu yazılarında, 25.03.2019-12.04.2019 tarihlerinde Ankara’da yapılan Gümrük Müşavirliği sözlü sınavını kazanan adayların listesi ve izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin adayların dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir.

Bu itibarla, Gümrük Müşaviri sözlü sınavını kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iki takım halinde düzenleyerek ekte yer alan dilekçe ile 21.06.2019-05.07.2019 tarihleri arasında Derneğimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Adayların dosyalarında yer alması gereken belgeler;

  1. Dilekçe,
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  3. Okul mezuniyetine ilişkin diploma Fotokopisi,
  4. TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,
  5. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge,
  6. Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi,
  7. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri unvan listesi

  Sosyal Medya