26 Ocak Dünya Gümrük Günü?müz Kutlu Olsun  

26 Ocak 2015 / Pazartesi | Görüntülenme : 2639

26 Ocak Dünya Gümrük Günü?müz Kutlu Olsun

Değerli Meslektaşlarımız;


26 Ocak 1953 tarihinde Brüksel’de Kurucu Sözleşmesini ilk onaylayan ülke olduğumuz Gümrük İşbirliği Konseyinin ilk toplantısına aralarında ülkemizin de bulunduğu 17 kurucu üye katılmıştır. 1994 yılında Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Kurucu Sözleşmesi’nde değişiklik yapılmadan örgütün adının DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ( DGÖ )  olarak kullanılması kabul edilmiştir.


Dünya Gümrük Örgütü, ilk toplantısının yapıldığı tarih olan 26 Ocak gününü “Dünya Gümrük Günü” olarak ilan etmiştir.  Üye ülkelerde ve DGÖ merkezinde bu özel gün her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. DGÖ üye ülkelerinin gümrüklerinde işbirliğini arttırmak, ortak akıl oluşturmak ve bu çerçevede hareket edebilmek için her yıl bir tema belirlemekte, bu temaya uygun çalışmalar yapmaktadır.


DGÖ’nün; son beş yıl için belirlediği temaları tekrar hatırladığımızda;


2010 Yılında “Gümrük ve İş Dünyası işbirliği”


2011 Yılında  “ Mükemmel gümrüğün katalizörü bilgi”


2012 Yılında  “Sınırlar ayırır gümrükler birleştirir” 


2013 Yılında  “ Gümrüklerin ilerlemesi için inovasyon” 


2014 Yılında  “ İletişim: Daha iyi işbirliği için bilgi paylaşımı” olduğunu görmekteyiz.


2015 Yılı için ise Paydaşları bağlayacak kapsayıcı bir yaklaşım sloganıyla Dünya Gümrük Örgütü “Koordineli Sınır Yönetimi” temasını işlemektedir.  


 “Koordine Sınır Yönetimi” ile Dünya Gümrük Örgütü üye ülkeleri, kendi gümrük idareleri, diğer gümrük idareleri ve sınır ötesi ticarette yer alan ekonomik operatörleriyle koordineli çalışabilmek için çeşitli uygulamalar ve sistemler geliştirmeyi, teşvik etmeyi hedeflemektedir.


Koordine Sınır Yönetimi’nin uygulanması ile maliyet tasarrufu, risklerin doğru hesaplanması ve başarılı bir şekilde yönetimi, bekleme sürelerinin asgariye indirilmesi, altyapı geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi, daha geniş kapsamlı bilgi ve istihbarat paylaşımı, hem ulusal hem uluslararası seviyede ticaret ve seyahat akışının daha hızlı, güvenlikli ve verimli uygulanabilmesi, bütün sınır ülkeler arasındaki  gümrüklerde işbirliğinin oluşması beklenmektedir.


Gümrük idarelerinin doğru Risk Yönetimi ve Risk Analizleri yapabilmeleri için Gümrük Müşavirlerinin vermiş olduğu hizmetlerin anlamı çok daha ön plana çıkmakta, önem kazanmakta.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın en büyük paydaşı olan, çok önemli iş yükünü üstelenen Gümrük Müşavirleri “Koordineli Sınır Yönetimi” anlayışının önemli aktörlerinden biridir. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi, kolaylaştırılması, gümrüklerdeki işbirliğinin arttırılması, sağlıklı bir iletişim kurarak uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin mevzuatlara, kurallara ve standartlara uygun olarak yürütülmesi ve güvenli uluslararası ticaretin yapılması için gümrük müşavirlerinin hizmetlerine bugün ve yarın daha fazla ihtiyaç duyulacağını görmekteyiz.


Mesleki sorumluluk anlayışımız, mesleki tarafsızlığımız,  ülke sevgimiz  ve etik değerlerimiz gereği her zaman özen gösterdiğimiz


·Ülkemizin güvenliği,


·İnsan, bitki, hayvan, çevre ve ürün güvenliği,


·Üreticilerin ve tüketicilerin korunması,


·Üreticilerimiz, sanayimiz başta olmak üzere haksız rekabetin önlenmesi,


·Sınai mülkiyet haklarının korunması,


·Tedarik ve arz zincirinin güvenliği,


·Gereksiz iş yükü ile maliyetlerin asgariye indirilmesi,


·Vergilerin doğru ve etkin tahsili,


·Yasal ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, geliştirilmesi, kolaylaştırılması,


·Yasal olmayan ticaret ile etkin mücadele edilmesinde, gereksiz iş yükü ile maliyetlerin asgariye indirilmesine,


Mesleki sorumluluk anlayışımız, mesleki tarafsızlığımız,  ülke sevgimiz  ve etik değerlerimiz gereği her zaman özen göstermeye devam edeceğiz.


Mesleki sorumluluklarımızı doğru bir şekilde yerine getirebilmemizin devamlılığı ve tarafsızlığımızı koruyabilmemiz için üstlendiğimiz risklere yakışır Gümrük Müşavirleri Odaları ve Birliği’nin kurulması, Asgari Ücret düzenlemelerinin yapılması mesleğimizin hak ettiği itibarın kazanabilmesi için sadece bizim değil bakanlığımızın ve hükümetimizin de  önceliği olmalı. Güçlü bir Gümrük Müşavirlik Sistemi başta dış ticaretin gelişimine katkı vereceği gibi gümrük idarelerindeki iş akışının doğru, güvenli, verimli hızlı yürütülmesini sağlayacaktır.


Bakanlığımız maalesef son dönemde yaptığı bazı değişikliklerle; uluslararası gümrük anlayışına yakışır olarak hayata geçirdiği başarılı uygulamaları göz ardı etmiş, gümrük işlemlerini yavaşlatan, dış ticarete zarar veren  aşırı denetçi uygulamaları tercih etmiştir. 


DGÖ’nün de hassasiyetle üzerinde durduğu paydaşlarla işbirliğinin Bakanlığımız tarafından da daha fazla önemsenmesini yasakçı değil çözüm üretici, dışlayan değil kucaklayan, “ben yaptım”cı değil “birlikte çalışıp yaptık” ortak aklın hakim olmasını ümit eder, bu duygu ve düşüncelerle tüm gümrük camiamızın 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü en içten dileklerimle kutlarım.


Saygılarımla…


Turhan GÜNDÜZ


İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

  Sosyal Medya