29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer  

29 Aralık 2018 / Cumartesi | Görüntülenme : 749

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.CUMHURBAŞKANI KARARI––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517)TEBLİĞLER––  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)––  Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)––  Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)––  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)––  Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5)––  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6)––  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7)––  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8)––  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)––  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)––  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)––  Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)––  İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)––  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)––  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15)––  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)––  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)––  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)


  Sosyal Medya