31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer  

01 Kasım 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 526

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)

  Sosyal Medya