31 Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer  

01 Ağustos 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 607

31 Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

31Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer'de yayımlanan Karar ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7)

  Sosyal Medya