4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  

11 Nisan 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 868

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11 Nisan 2018 Tarihli ve 30388 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

2018/11510    4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yapılan değişiklikle;

-posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyada muafiyet sınırı 22 Euro'ya düşürüldü. Bu sınır kitap ve basılı yayın için 150 Euro olarak belirlendi.

-Kıymeti 1500 Euro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın kitap olması halinde vergi %8 olarak uygulanacak.

- ÖTV IV sayılı Listedeki eşya için ilave olarak %20 vergi alınacak.

Karar 26 Nisan 2018'de yürürlüğe girecek.

  Sosyal Medya