4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)  

15 Mayıs 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 489

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

15 Mayıs 2019 Tarihli ve 30775 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)


  Sosyal Medya