5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete  

05 Aralık 2017 / Salı | Görüntülenme : 1949

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;KANUN7061  Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTEBLİĞLER—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) 


  Sosyal Medya