5 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmi Gazete  

05 Eylül 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 772

5 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmi Gazete

5 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.CUMHURBAŞKANI KARARLARI––  Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 60)––  Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)TEBLİĞLER––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28) 


  Sosyal Medya