5 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmi Gazete  

05 Eylül 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 589

5 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmi Gazete

5 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 60)

––  Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)

TEBLİĞLER

––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28)

 

  Sosyal Medya