7 Aralık 2018 Tarihli ve 30618 Sayılı Resmî Gazete  

07 Aralık 2018 / Cuma | Görüntülenme : 618

7 Aralık 2018 Tarihli ve 30618 Sayılı Resmî Gazete

7 Aralık 2018 Tarihli ve 30618 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–  Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)

––  Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Sosyal Medya