9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer  

10 Temmuz 2018 / Salı 13:51:04 | Görüntülenme : 345

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan Kararname ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

KHK/703   Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

  Sosyal Medya