ABD İnşaat Demiri Nihai Gözden Geçirme Soruşturması  

18 Kasım 2014 / Salı | Görüntülenme : 1104

ABD İnşaat Demiri Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Ek'te bir örneği yer alan 6 Kasım 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi bildiriminden de görülebileceği üzere, bahse konu soruşturma kapsamında ve söz konusu nihai karara göre;


·Habaş için %0,74 ‘de minimis', (ihmal edilebilir)


·İçdaş ve "diğerleri” için ise %1,25 oranlarında sübvansiyon marjlarının hesaplandığı ifade edilmektedir.


Bu çerçevede; İçdaş ve diğer inşaat demiri ihracatçıları için belirlenen marjın, %1 oranındaki ihmal edilebilir marjın üzerinde oluşması nedeniyle, ABD pazarında adı geçenlerden gerçekleştirilen ithalat için, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren gümrük vergisine ek olarak anılan oranlarda telafi edici vergi tatbik edileceği bildirilmektedir.


Bilgileri rica olunur.


Ek: ABD Resmi Gazete Örneği (2 sayfa)


 


http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-abd-insaat-demiri-nihai-gozden-gecirme-sorusturmasi-1.html

  Sosyal Medya