AB/Anti-Damping Soruşturması  

07 Mart 2016 / Pazartesi | Görüntülenme : 917

AB/Anti-Damping Soruşturması

konuya ilişkin 26 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2016:050:TOCinternet adresinden ulaşılabilmektedir.” Söz konusu gelişmenin ilgili firmalara, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün AB'ye ihracatında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.


 


KAYNAK: http://www.akib.org.tr

  Sosyal Medya