Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı  

18 Nisan 2017 / Salı | Görüntülenme : 497

Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin, Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 1. Fıkrasının 1.No.lu bendinin (c) alt bendinin Gümrük Müşavirleri Yönünden Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Mersin 2. İdare Mahkemesinin Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu itiraz başvurusu yoluyla iptali talebinin oybirliği ile reddine ilişkin 18 Nisan 2017 Tarihli ve 30042 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı  


  Sosyal Medya