Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)  

03 Mayıs 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 739

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)

-Tebliğ 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

-Tebliğe göre ; Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren "e" işaretinin bulunması gerekecek.

-ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.

- Fiili denetime sevkedilen ürünler için;

a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğu için, Birleşmiş Milletler – Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler 

b) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğu için AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler 

gerekecek.

  Sosyal Medya