Asgari Ücret Çalışma Komitesi Oluşturulması  

13 Kasım 2012 / Salı | Görüntülenme : 2232

Asgari Ücret Çalışma Komitesi Oluşturulması

Değerli Üyelerimiz,


Gümrük Kanunu’nun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası hükmü doğrultusunda her takvim yılı itibariyle Gümrük Müşavirleri Derneklerince Asgari Ücret Tarifesinin hazırlanarak, Bakanlığın onayına sunulması gerekmektedir. 


Yönetim Kurulumuzun bu konudaki çalışmalarına mesnet teşkil etmek üzere, Gümrük Müşavirleri çalışma esas ve usullerinin belirlenmesi, 2013 yılı asgari ücretlerinin tespiti ile standart Gümrük Müşavirleri hizmet sözleşmesi taslağının hazırlanmasına ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere oluşturulan “Asgari Ücret Tarifesi Çalışma  Komitesi” nde görev almak isteyen değerli üyelerimizin 16 Kasım 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar dernek merkezimize yazılı olarak başvurmalarını önemle rica ederiz.Saygılarımızla,

İstanbul Gümrük Müşavirleri
Derneği Yönetim Kurulu

  Sosyal Medya