Avrupa Birliği Telafi Edici Vergi Soruşturması  

16 Ekim 2015 / Cuma | Görüntülenme : 1161

Avrupa Birliği Telafi Edici Vergi Soruşturması

ve örneklemde yer alarak sübvansiyon marjlarını hesaplatmak için başvuran tüm firmalarımızın bu isteklerinin Komisyon tarafından dikkate alınması gerektiğinin 30 Eylül 2015 tarihinde Komisyona bildirildiği,

Avrupa Birliği Nezdindeki Ticaret Müşavirliğimiz aracılığı ile Komisyon'dan alınan 5 Ekim 2015 tarihli Nota'da, adı geçen firmalarımızın nihai olarak örnekleme dahil edildikleri, anılan firmaların 12 Kasım 2015 tarihine kadar, kendilerine gönderilen soru formlarını doldurarak Komisyon'a iletmeleri gerektiği, soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda örneklem dahilindeki adı geçen firmalarımız için bireysel sübvansiyon marjlarının hesaplanacağı, Komisyon'la iletişime geçen ancak örneklemde yer almayan firmaların ise soruşturmalar kapsamında işbirliğine giden taraf olarak addedileceği, bu firmalara yönelik olarak adı geçen firmalarımız için hesaplanan marjların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek sübvansiyon marjlarının hesaplanacağı,

Bununla birlikte, örneklemde yer almayan firmaların da 12 Kasım 2015 tarihine kadar soru formunu doldurarak Komisyona iletmeleri halinde kendileri için bireysel marj hesaplanmasını talep etme haklarının bulunduğu, ancak bu anlamdaki taleplerin Komisyon'un takdirinde olduğu, AB nezdindeki bireysel sübvansiyon marjı talep eden firmaların sayısının fazla olması ve soruşturmanın zamanında tamamlanmasını engellemesi durumunda, Komisyon tarafından söz konusu firmalar için bireysel sübvansiyon marjının belirlenemeyebileceği bildirilmektedir.

 

http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-avrupa-birligi-telafi-edici-vergi-sorusturmasi.html

  Sosyal Medya