Bankalarca Yapılan Tahsilatlar  

10 Nisan 2012 / Salı | Görüntülenme : 1982

Bankalarca Yapılan Tahsilatlar

Bilindiği üzere 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 45 inci maddesi ile; mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Konuya ilişkin teknik düzenlemeler tamamlanmış olup bu kapsamda tahsilat sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tahsilat sisteminde yapılan değişiklik uyarınca; bankalarca gerçekleştirilen tahsilatların iptal edilmek istenmesi durumunda bu işlem, bankalar yerine ilgili gümrük idaresi tarafından, BİLGE Sistemi altında yer alan muhasebe modülü kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

 

2012/8 Sayılı Genelge

  Sosyal Medya