Belirli Tür Yazıların KEP Üzerinden Alınması  

19 Ocak 2018 / Cuma | Görüntülenme : 952

Belirli Tür Yazıların KEP Üzerinden Alınması

Son dönemde Ekonomi Bakanlığı tarafından Yapılan çalışma neticesinde; mevzuat ve yönergeler ile yürütülen hali hazırda bir otomasyon kapsamında olmayan ve fiziksel olarak sunulan belgelerden Bakanlığın ilgili birimlerince uygun görülenlerin 01.01.2018 tarihi itibariyle e-imzalı olarak KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden sunulması imkanı sağlanmıştır. 

KEP üzerinden e-imzalı olarak başvuru sahibi firmanın KEP adresinden Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr KEP adresine sunulması, sunulan dökümanların pdf formatında hazırlanarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre e-imza ile imzalanması ve hazırlanması gerekmektedir. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün "Belirli Tür Yazıların KEP Üzerinden Alınması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 

  Sosyal Medya