Beyannamenin 54 No.lu Alanındaki Gümrük Müşavirinin Islak İmzası Hakkında  

17 Ağustos 2018 / Cuma | Görüntülenme : 2299

Beyannamenin 54 No.lu Alanındaki Gümrük Müşavirinin Islak İmzası Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 23.11.2017 tarih, 2017/5588-EA sayı ile 17.08.2018 tarih, 2018/3448-BU sayılı ve "Beyannamenin 54 No.lu Alanındaki Gümrük Müşavirinin Islak İmzası" konulu yazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Sosyal Medya