DİR-NK  

28 Şubat 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 1085

DİR-NK

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki teminatın, nihai kullanım için belirlenmiş indirimli vergi oranı üzerinden hesaplanması durumunda, teminatın götürü teminat olarak verilmiş olması halinde; Kanunun 234/1(a) kapsamında vergi alınmasına koşut olarak ilave bir teminat alınması sonucu doğmayacağından Gümrük Kanunu 234/2 inci maddesindeki yaptırımın uygulanmayacak ve  beyannameler teminat yönünden düzeltilecektir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "DİR-NK" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Dökümanlar

  Sosyal Medya