Dahilde İşleme İzninde Revize  

20 Şubat 2018 / Salı | Görüntülenme : 983

Dahilde İşleme İzninde Revize

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dahilde İşleme İzninde Revize" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.Söz konusu yazıya göre; -Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talep edilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki, -Doğrudan izinlerin TPS'ye entegrasyonundan kaynaklı nedenlerle firmalarca yapılan revize taleplerinde ise mezkur Kanun'un 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi,Gerekmektedir.


  Sosyal Medya