Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (Görüş, Bilgi ve Belge Talebi)  

07 Mart 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 1262

Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (Görüş, Bilgi ve Belge Talebi)

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı'nın "Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (Görüş, Bilgi ve Belge Talebi)" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıda; Özet beyanın tescilinden, gümrük beyannamesinin kapatılması aşamasına kadar olan süreçte, deniz yoluyla serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin Bakanlık görev alanındaki mevzuatın geliştirilmesi, emniyet, güvenlik ve mali amaçlı kontrollerde herhangi bir zafiyete yol açmadan bürokratik süreç ve işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması, sistemsel sorunların giderilmesi vasıtasıyla söz konusu rejime ilişkin maliyetin ve sürenin kamu ve özel sektör için azaltılmasına yönelik tespitlerin yapılması ve önerilerde bulunulmasının hedeflendiği, kapsamı belirtilen hususlar ile sınırlı olmak üzere, denetime ilişkin olarak merkez ve taşra teşkilatında yapılacak çalışmalarda değerlendirilebilmesini teminen; bahsi geçen denetim konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunan her türlü çalışma, bilgi, belge ve dokümanın birer örneği ile bu konudaki görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bahse konu görüş ve önerilerinizin en geç 16.03.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar info@igmd.org.tr adresine bildirilmesi önemle rica olunur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

  Sosyal Medya