Derneğimizi İlgilendiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki Değişiklik Hakkında  

10 Ocak 2019 / Perşembe | Görüntülenme : 1408

Derneğimizi İlgilendiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki Değişiklik Hakkında

10.01.2019 gün, 30651 Sayılı Resmi Gazete’de bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 27’de) 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 443. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.Madde 443’te Bakanlığın hizmet birimleri yeniden düzenlenerek c bendi Gümrükler Genel Müdürlüğü, j bendi ise Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü olarak adlandırılmıştır.Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü başlığı altında mezkur söz konusu Kararnamenin 456. Maddesi görev ve yetkileri belirleyen sıralamalardan oluşmaktadır. Anılan maddenin f bendi gereğince Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin iş ve işlemler Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün yeni görev ve yetkilerine ilişikten ulaşabilirsiniz.Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27)


  Sosyal Medya