DİİB Döviz Kullanım Oranı Hakkında  

20 Ekim 2015 / Salı | Görüntülenme : 1722

DİİB Döviz Kullanım Oranı Hakkında

01/01/2014-31/08/2015 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ve 73 üncü fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %200 olarak uygulanması uygun bulunmuştur” denilmektedir.

http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-diib-doviz-kullanim-orani-hakkinda.html

  Sosyal Medya