DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk.  

01 Haziran 2016 / Çarşamba | Görüntülenme : 1302

DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk.

Bu kere, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 26/05/2016 tarihli ve 63389 sayılı yazıda;


"Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin uygulamaların tatbik edilmesi ile bilhassa belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi sırasında yeknesak değerlendirmelerin yapılabilmesi bakımından TMO'dan yapılan alımlar ve C şekeri hakkedişlerine ilişkin işlemlerin Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerince/Grup Başkanlıklarınca yerine getirilmesi talimatlandırılmıştır.


Diğer taraftan, konu hakkında yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, Şeker Kurumu mevzuatında gerekli değişiklik yapılana kadar C şekeri hakedişlerine ilişkin başvuruların İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince değerlendirmeye alınması uygulamasına devam olunması uygun görülmektedir.” denilmektedir.


 


Ksynak: http://www.akib.org.tr

  Sosyal Medya