Dış Ticarette Standardizasyon ve Ürün Güvenliği Uygulamaları Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi  

22 Ocak 2019 / Salı | Görüntülenme : 609

Dış Ticarette Standardizasyon ve Ürün Güvenliği Uygulamaları Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ve İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi’nin düzenlediği "Dış Ticarette Standardizasyon ve Ürün Güvenliği Uygulamaları Bilgilendirme Semineri" 21 Ocak Pazartesi günü İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerin oturum başkanlığını İGMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Serdar KESKİN, seminer açılış konuşmalarını da İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bahadır YAŞIK ve TSE Başkanı Sayın Prof. Dr. Adem ŞAHİN yapmıştır.

Seminerde konuşmacı olarak;

 • Sayın Nizamettin AĞAR (İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı)
 • Sayın Mustafa SEZEN (İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi)
 • Sayın Hüseyin Alper TÜREDİ (TSE Genel Sekreter Yrd.)
 • Sayın Bumin Kaan KÖKTÜRK (Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İthalat Denetimleri Daire Başkanı)
 • Sayın Mehmet HATİPOĞLU (İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü)
 • Sayın Sıdıka Çiğdem KANMAZ (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı)

Yer almıştır.

Konuşmacılara günün anlam ve önemini adına İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bahadır YAŞIK ve İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Başkanı Sayın Bayram DOĞAN tarafından plaket takdim edildi.

 “Global Nefes, İhracat Yılı” sloganıyla 2019 yılında çalışmalarına daha da hız verdiklerini dile getiren İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bahadır YAŞIK sözlerine şöyle devam etti: “İhracat konusunda üyelerimizi hem teşvik etmeye hem de bilgilendirmeye devam etmekteyiz. Özellikle fuara katılım konusunda desteklerimizi daha da arttırdık. Ülkemizin 10 büyük ekonomi olması yolunda mücadelesinde 8 ülkede 38 fuarda üyelerimizin yer alması için çalışmalarımız devam etmekte. İhracatımıza değer katmaktayız. İhracatta İlk Adım Projesi ile ihracat potansiyeli taşıyan üyelerimize destek olacağız. Kamu ve özel sektörü bir araya getiren bu tarz organizasyonların ihracatımıza çok katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Odamızın en aktif komitesi olan İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi’ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.”

2017 Yılında dünya ticaretinin 81 trilyon dolar olduğuna dikkat çeken TSE Başkanı Sayın Prof. Dr. Adem ŞAHİN küresel ticaret pastasından daha fazla pay alabilmek adına standartları uygulayan değil standartları koyan ülke olmamız gerektiği dile getirdi. Sayın Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkelerin oluşturduğu standardizasyonlar bu ülkelere rekabette büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu standardizasyonlar dış ticarette ve ekonomik büyümede önemli role sahiptir. TSE olarak asli görevimiz olan standartları oluşturmada sizlerin de etkin rol almanızı bekliyoruz ve çalışmalarımızda yer almanız için sizleri davet ediyoruz.”

Sayın Nizamettin AĞAR (İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı) Üyelerimizden gelen sorulara cevap verirken, Sayın Mustafa SEZEN (İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) yaptığı sunumda Üyelerimizden gelen şu önemli 2 isteği Ticaret Bakanlığı yetkililerine iletti:

 1. ÜGD Tebliğlerinin 1 Aralık tarihinde yayımlanması ve 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi.
 2. ÜGD Tebliğlerinin hazırlanması aşamasındaki çalışma gruplarına Gümrük Müşavirlerinin de dahil edilmesi.

Sayın Sezen sözlerine şöyle devam etti: “Piyasaya arz edilen tüm ürünlerin, hangi ürün olursa olsun, güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak ülkelerin en temel öncelikleri arasındadır. Bu amaçla, ürünlerin uyması gereken teknik kriterler (standartlar ve teknik düzenlemeler) ile ürünlerin bu kriterlere uygun üretildiğini belgeleyen uygunluk değerlendirmesi işlemlerine günümüzde daha fazla başvurulmaktadır. Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri, sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunan, insan can ve mal güvenliğini korumayı amaçlayan, modern ekonominin ve standardizasyon sisteminin temel taşlarıdır.”

İthalata konu ürünlere ilişkin TSE faaliyetlerinin:  Ticaret Bakanlığı ile Koordineli Olarak Gümrüklü Sahalarda Denetim-Dosya İnceleme, Uygunluk Değerlendirme, Laboratuvar ve Test Hizmetleri ve Heyetler Aracılığı ile Raporlama, Gerekli Durumlarda Bakanlığa Geri Bildirim olduğunu dile getiren Sayın Hüseyin Alper TÜREDİ (TSE Genel Sekreter Yrd.) sözlerine şöyle devam etti: “Enstitümüz, ithal ürünlere ilişkin uygunluk değerlendirme ve denetim faaliyetlerini, Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan;

 • İthalat Tebliği (Gübre İthalatı),
 • İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği),
 • «CE» İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği)
 • Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği), kapsamında denetime konu olan ürünler için yürütmektedir.”

8517.62.00.90.00 GTİP'li ürünlerde işlemler 14 Şubat 2019 tarihinde başlayacağını belirten Sayın Bumin Kaan KÖKTÜRK (Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İthalat Denetimleri Daire Başkanı) bu ürünlerden yalnızca akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklar için TAREKS üzerinden başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Sayın KÖKTÜRK sözlerine şöyle devam etti: “Bu GTİP’teki Diğer ürünler için 2019/8 sayılı Tebliğin 7. ve 11 inci maddeleri uyarınca gümrük idaresine kapsam dışı beyanı yapılması yeterlidir.

Keyfiyet gümrük idarelere bildirilmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Gümrük idareleri tarafından TAREKS’e yönlendirilen ürünler için «kapsam dışı» işlemi yapılması konusunda da Grup Başkanlıklarına talimat verilmiştir. 2019/12 Sayılı ÜGD Tebliği Kapsamındaki Denetimler Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri Bünyesindeki Ticaret Denetmenleri (eski adıyla Ürün Denetmenleri) Grup Başkanlıkları Tarafından yapılacaktır.

Denetimler Dair Açıklama En Geç 28 Ocak 2019 tarihinde TAREKS’de yayınlanacaktır. Denetimlere İlişkin Esaslar Özellikle Bu Toplantı Sonrasına Bırakılmıştır.(Aynı Husus TSE Tebliğleri İçin de geçerlidir) İlk Aşamada Bütün İşlemler TAREKS üzerinden yapılacaktır. TAREKS Başvuru Ücretleri Diğer ÜGD Tebliğleri ile Aynı Olacaktır.”

“Malımız Gümrükte takıldı.” Konusundaki serzenişlerin doğruluğu yansıtmadığını belirten Sayın Mehmet HATİPOĞLU (İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü) konuşmasında şunlara dikkat çekti: “Mükellef kapsam dışı olan ürünü Gümrük Müdürlüklerimize bildirmekte. Eğer mükellefin kapsam dışı beyanı hatalı ise sadece Gümrük Kanunun 241. maddesi uyarınca ceza ödeyerek işlemlerine devam ediyor. Halbuki doğrusu mükelleflerin kapsam dışı beyanlarını ürün ile ilgili kurumlara yapmalıdır. Bir diğer önemli konuda tasfiye işlerine giden ürünlerin iç piyasa satısı için TSE’ye müracaat etmekteyiz. Maalesef TSE’den bize olumlu yada olumsuz hiçbir cevap gelmemekte. Bu nedenle biz bu ürünleri sadece yurt dışına satabilmekteyiz.”

Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nin (PGD) önemine dikkat çeken Sayın Sıdıka Çiğdem KANMAZ (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı) sözlerine şöyle devam etti: “PGD, ürüne ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından ürünlerin;

 • İlgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin,
 • İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği başta olmak üzere temel güvenlik gereklerini sağlayıp sağlamadığının kontrolü ve
 • Güvenli olmayan ürünlerin piyasadan uzaklaştırılması veya güvenli hale getirilmesinin temin edilmesidir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi insan sağlığını, can ve mal güvenliğini korumanın yanı sıra;

 • Haksız rekabetin önlenmesi ve bu yolla piyasanın düzenlenmesine
 • Yükümlülüklerini yerine getiren üreticinin ve ithalatçının korunmasına
 • Uluslararası alanda Türk malı imajının güçlendirilmesine
 • Kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin piyasada dolaşımını engelleyerek yerli üreticinin korunmasına
 • Ülke sanayisinin, dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimine

katkı sağlar.”

Seminer, Oturum Başkanı Sayın Serdar KESKİN’in “Teknolojideki devasa gelişim ve ilerleme ile dünya üzerindeki değişimlerin yaşandığı bu kritik günlerde İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi ve İGMD ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bu toplantıya katılımlarından dolayı; İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bahadır YAŞIK, TSE Başkanı Sayın Prof. Dr. Adem ŞAHİN, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Hüseyin Alper TÜREDİ, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Mehmet HATİPOĞLU, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı Sayın Sıdıka Çiğdem KANMAZ, Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İthalat Denetimleri Daire Başkanı Sayın Bumin Kaan KÖKTÜRK ve Siz Değerli Meslektaşlarıma katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Toplantı sonucunun ülkemiz ticaretine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” Sözleri ile sona ermiştir.

  Sosyal Medya