Disiplin Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi  

28 Mart 2017 / Salı | Görüntülenme : 452

Disiplin Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

11.03.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da göreve gelen Disiplin Kurulu; Başkan ve Başkan Vekilini seçmek üzere 28.03.2017 tarihinde Dernek Merkezinde bir araya gelmiştir. Toplantı Sonucunda; Sayın Özdemir MERDİVANLI Başkanlığa, Sayın M. Cüneyt SOLAK ise Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Disiplin Kurulu Üyeleri; Sayın Murat TÜRKÖZ, Sayın Şefik ÜSTÜNDAĞ, Sayın Osan BAŞTA olarak görev dağılımı yapılmıştır. Bu çerçevede; İstanbul Gümrük Müşavirleri Dernek Tüzüğü ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 6/10 maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine istinaden, üyelerimizin genel menfaatlerine, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, mesleki disiplini, saygınlığı ve iş ahlakını korumak adına ve bu çerçevede özellikle, Derneğimiz Genel Kurul kararları ve meslekte haksız rekabet doğuracak uygulamalar ile Asgari Ücret Tarifelerine titizlikle uyulması gerektiği, uyulmaması halinde; uymayan kişi ve kuruluşlar hakkında somut belgeye dayalı olmak koşulu ile Yönetim Kurulumuza başvuruda bulunulabileceğini, başvuru üzerine, Yönetim Kurulumuzca Disiplin Kurulumuza iletilecek başvuruların titizlikle inceleneceğini, tespit edilecek usulsüzlüğün/suçun, tüzüğümüz gereği, cezalarının verilmesi ile ilgili prosedürlerin işletileceğini ve bu yöndeki uygulamalar ile konunun Dernek Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere, Disiplin Kurulumuzca üzerinde hassasiyetle durulacağını tüm üyelerimize saygıyla duyururuz.İstanbul Gümrük Müşavirleri DerneğiYönetim Kurulu


  Sosyal Medya