GMY Sınavında Başarılı Olan Adayların Dikkatine / Başvuru İçin Bugün Son Gün  

30 Ocak 2014 / Perşembe | Görüntülenme : 3979

GMY Sınavında Başarılı Olan Adayların Dikkatine / Başvuru İçin Bugün Son Gün

Ekli listede yer alan söz konusu sınava katılan adayların sınav sonuçları başarılı olanlar aşağıda belirtilen belgeleri, 13.01.2014 – 31.01.2014 tarihleri, 09.30-11.30, 13.30-16.30 saatleri arasında, Bölge Müdürlüğümüze (Bölge Müdürlüğümüz Ana hizmet binası karşısında yer alan Ek Hizmet Binası, Giriş katı) ilişikte bir örneği de gönderilen dilekçe ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


 
İstenilen Evraklar:  • Başvuru formu. (Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir.)

  • Sınava giriş belgesi.

  • Sınavda aldığı puana ilişkin belge.

  • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

  • Okul mezuniyetine ilişkin diploma örneğinin (Noter Onaylı) (Staja başlandığında Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmiş olması gerekir.)

  • Adli sicil arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge. (Resmi Kurumlara verilmek üzere alınmış olmalıdır. E-devlet üzerinden alınan belgelerde T.C. Kimilk No: İle sorgu alınmalıdır.)

  • SGK'ndan alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerin içeren belge. (SGK'ndan dilekçe ile talep edilecektir.)

  • SGK'ndan alınmış sigortalı hizmet süresini gösterir belge.(SGK'ndan dilekçe ile talep edilecektir.)


 
 


 


*Aday Başvuru No ve Stajyer No (Bölge Müdürlüğünden başvuru esnasında öğrenilebilecektir.)

  Sosyal Medya