GMY Sınavında Başarılı Olan Adayların Dikkatine / Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  

07 Ocak 2014 / Salı | Görüntülenme : 3247

GMY Sınavında Başarılı Olan Adayların Dikkatine / Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ekli listede yer alan söz konusu sınava katılan adayların sınav sonuçları başarılı olanlar aşağıda belirtilen belgeleri, 13.01.2014 – 28.01.2014 tarihleri arasında, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ilişikte bir örneği de bulunan dilekçe ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


 
 


İstenilen Evraklar:  • Başvuru formu. (Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir.)

  • Sınava giriş belgesi.

  • Sınavda aldığı puana ilişkin belge.

  • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

  • Okul mezuniyetine ilişkin diploma örneğinin (Noter Onaylı) (Staja başlandığında Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmiş olması gerekir.)

  • Adli sicil arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge. (Resmi Kurumlara verilmek üzere alınmış olmalıdır. E-devlet üzerinden alınan belgelerde T.C. Kimilk No: İle sorgu alınmalıdır.)

  • SGK'ndan alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerin içeren belge. (SGK'ndan dilekçe ile talep edilecektir.)

  • SGK'ndan alınmış sigortalı hizmet süresini gösterir belge.(SGK'ndan dilekçe ile talep edilecektir.)


  Sosyal Medya