Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hakkında  

25 Temmuz 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 1204

Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hakkında

Bildiğiniz üzere Beş Gümrük Müşaviri Derneği tarafından, Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin başvurularda 18.05.2018 tarihinin baz alınması gerekirken bazı Bölge Müdürlüklerince doğan yükümlülüğün gerekçesine bakılmaksızın 31.03.2018 tarihinin baz alındığına dair Gümrükler Genel Müdürlüğüne yazı yazılmış ve 17.07.2018 tarihli Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazıda; “18.05.2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş olup idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkukların anılan Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğu hususu tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik 13.06.2018 tarih ve 35119389 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır” denilmektedir.Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılmış olmasına ve derneklere verilen cevabi yazı olmasına rağmen birçok Gümrük İdaresi tarafından 18.05.2018 tarihi dikkate alınmayarak başvurular reddedilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde 18.05.2018 tarihinin baz alınması konusunda mutabakat sağlanmıştır.Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen, henüz yapılandırma başvurusu yapmamış veya 18.05.2018 tarihi baz alınmayarak başvuruları reddedilen borçluların, 31/7/2018 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazı ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.İstanbul Gümrük Müşavirleri DerneğiYönetim Kurulu


  Sosyal Medya