Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi  

31 Mayıs 2016 / Salı | Görüntülenme : 1691

Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi

2016/16 sayılı Genelgeye istinaden Tek Pencere Sistemi kapsamında 15.04.2016 tarihinden itibaren “1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu”, “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/20)" ve “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" kapsamında Bakanlığımız tarafından düzenlenen "Tıbbi ve Beşeri Ürünler Kayıt Belgesi"nin ilgili firmalarca elektronik olarak Kurumumuz EBS sisteminde yer alan ithalat izin başvuru formu ekranından veri girişlerinin yapılması yoluyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.


Ayrıca; 15.04.2016 tarihinden önce ithalat başvurusunda bulunulmuş ve işlemleri devam etmekte olan ürünlerin ithalat işlemlerinin tamamlanması için de elektronik olarak Kurumumuz EBS sisteminde yer alan ithalat izin başvuru formu ekranından ilgili firmalarca veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.


İlgililere önemle duyurulur.


KAYNAK: http://www.titck.gov.tr

  Sosyal Medya