Gümrük Müşavirliği Firmalarının Mevzuat Bilgilendirme Mesajı Adı Altında Bünyesinde Olmayan Firmalara Mail Göndermesi Hakkında.  

14 Aralık 2017 / Perşembe | Görüntülenme : 1048

Gümrük Müşavirliği Firmalarının Mevzuat Bilgilendirme Mesajı Adı Altında Bünyesinde Olmayan Firmalara Mail Göndermesi Hakkında.

Değerli Üyelerimiz;

Tüzüğünde de belirtildiği üzere 4458 Sayılı Gümrük Kanunun geçici 6. maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.

Bu nedenle, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla korumakla yükümlü olduğu gümrük müşavirliği mesleği ve saygınlığına karşı, gerek üyeleri gerekse 3. Şahısların eylemlerinin yasa, tüzük ve uygulamaya aykırılığın önlenmesi konusunda yetki ve yükümlülüğü bulunmaktadır.

Gümrük Müşavirlerinin kendi müşterisi olmayan, değişik sektör üyelerine yönelik (potansiyel müşterilerine) mevzuat bilgilendirme adı altında mevzuat bilgisinin yanı sıra kendi çalışmalarını anlatan, kendini tanıtan, yazı gönderimi,  firmalar ile irtibat kurma amacını güden bir yazı olarak mütalaa edilmektedir.

Firmanın başka bir gümrük müşavirlik firmasının halen çalıştığı müşterisi olması muhtemel olup gerek Dernek tüzüğü, gerekse 15 Nisan 2006 tarihli Olağan Mali Genel Kurul’ da alınan 12 no.lu karar gereğince,  yazı içeriği itibariyle talep olmadığı halde kendisi ile irtibat kurulmasının istenmesi zımni teklif arz etmiş olduğundan bu şekilde çalışma yapılmasının, müşterisi olmayan firmalara mevzuat bilgilendirme yazısının gönderilmesinin uygun olmadığı, ayrıca iş bu yazımızın üyelerimizle paylaşımından sonra bu uyarıya uymayanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılacaktır.

Konuya hassasiyet gösterilmesi rica olunur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

  Sosyal Medya