Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı - Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2013 Yılı 2.Ortak Çalıştayı Gerçekleşti.  

24 Aralık 2013 / Salı | Görüntülenme : 3583

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı - Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2013 Yılı 2.Ortak Çalıştayı Gerçekleşti.

 


Çalıştayın gündeminde ise; • Gümrük müşavirlerinin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,

 • Yetkilendirilmiş yükümlü sisteminde gümrük müşavirlerinin yer almasının sağlanması,

 • Bağlayıcı tarife bilgisi kararının tarife uzmanlarından oluşacak kurul tarafından verilmesinin değerlendirilmesi,

 • Gümrük beyannamesinde birden fazla kalemin düzeltilmesinde her kalem için ayrı ayrı usulsüzlük cezası uygulamasının kaldırılması,

 • Gümrük müşavirlerine kırmızı hat kriterlerinin uygulanmasının değerlendirilmesi,

 • Havayolu taşımalarında fiilen ödenen navlun yerine hiçbir zaman gerçekte uygulanmayan konşimentoda gösterilen IATA tarifesindeki tutarların esas alınması uygulamasının kaldırılması,

 • YGM Sözleşmelerinin tek nüsha düzenlenmesine imkan sağlanması.  YGM’ lerin yapacağı altışar aylık stok sayımlarında memur bulunması zorunluluğunun kaldırılması,

 • Gümrük Müşavirlerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlenmesinin görüşülmesi,

 • Geçici iş takibinin dernekler aracılığı ile yapılması,

 • Gümrük Müşavirlerinin kendi adlarına yapmış oldukları beyannamelerin her aşamasının elektronik ortamda takip edebilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve takibi açısından gümrük beyannamelerinin vergi idarelerince on-line görülmesinin sağlanması,

 • Gümrük Müşavirlerinin şifreleri ile gümrük idarelerine gönderilecek dilekçelerin DYS sisteminde gerekli düzenleme yapılarak ilgili servise kısa sürede aktarılmasının sağlayacak bir düzenleme yapılması,

 • Ortak üye takip programının hayata geçirilmesi,


konuları yer aldı.


Çalıştay sonucu ile ilgili rapor önümüzdeki günlerde internet sitemizde yayınlanacaktır.
 


Çalıştaya katılan isimler ise;


Bakanlık Yetkilileri:


Sn. Sezai UÇARMAK / Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı


Sn. Cenap AŞCI / Gümrükler Gn. Md.


Sn. Harun USLU / Risk Yönetimi Ve Kontrol Gn. Md. 


Sn. Halit HANOĞLU / Gümrükler Gn. Md. Yard.


Sn. Kadir TURSUN / Daire Başkanı


Sn. Muhammet Ali BAYLAN / Daire Başkanı


Sn. Barış NALÇACI / Daire Başkanı


Sn. Nevzat ER / İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü


Sn. Faruk TÖREMİŞ / Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü


Sn. Kaptan KILIÇ / Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü


Sn. Murat KAHRAMAN / Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü


Sn. İhsan İsmail YERTUTAN / Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü


Sn. Hayrettin COŞKUN / Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü


Sn. D. Esra ATASAYAR / Gümrük Ve Ticaret Uzmanı
 


Gümrük Müşavirlikleri Dernekleri:


Sn. Turhan GÜNDÜZ / İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Sn. Serdar KESKİN / İGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İTO Gümrük Müşavirliği Meslek Komite Üyesi


Sn. Mümin GÜNLER / İGMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri


Sn. Zeynel TUTAR / İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi


Sn. Metin KORKMAZ / İTO Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi


Sn. Av. Ali DOĞAN / İGMD Hukuk Komitesi Üyesi


Sn. Hamdi BAYDEMİR / İGMD Hukuk Komitesi Üyesi


Sn. Köksal CEBİ / İGMD Etik Kurul Başkanı


Sn. Atilla ŞAHİN / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Sn. Ali Fuat KILIÇ / AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Sn. Asım USANMAZ / AGMD Üyesi


Sn. Taşkın DALAY / İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Sn. Nihat KOBAŞ / İZMGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Sn. M. Sabih AYGÜN / İZMGMD Yönetim Kurulu Üyesi


Sn. Orhan KATTAŞ / Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Sn. Ömer ÖZDEMİR / BUGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Sn. Turgay ŞAHİN / BUGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Sn. İlhan BULUT / BUGUMDER Yönetim Kurulu Genel Sekreteri


Sn. Abdülbaki ŞİMŞEK / Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Sn. Osman UYSAL / MERGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Sn. Fikret ÜNSAL / MERGUMDER Yönetim Kurulu Sayman Üyesi


Sn. Türkan CERRAHOĞLU / MERGUMDER Yönetim Kurulu Üyesi

  Sosyal Medya