Gümrük Vergileri Hak.  

10 Ocak 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 849

Gümrük Vergileri Hak.

Gümrük Vergileri: Tunus 2018 yılı Bütçe Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması eki Liste II kapsamı  Türkiye menşeli ürünlerden 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90’ı sınırında istisnai gümrük vergisi uygulanması ve bu uygulamanın Ocak 2018'den itibaren iki yıl sürdürülmesi​, sonraki üç yıl eşit oranlarda kademeli olarak indirilerek kaldırılması öngörülmektedir. ​Söz konusu uygulamanın ticari faaliyetlerde dikkate alınmasında fayda görülmektedir. Diğer taraftan, vergi usul ve esaslarının Tunus Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının beklendiği hususunda bilgi alınmış olup, konuya ilişkin gelişmeler paylaşılacaktır.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

  Sosyal Medya